ABN AMRO kent de apotheek als geen ander

Geen bank die zich zo toelegt op de apothekerswereld als de ABN AMRO. De bank staat apothekers bij in hun bedrijfsvoering en is nauw betrokken bij overnameprocessen. Rob Boelens, sectorspecialist Medisch en adviseur bij de bank, vertelt wat de ABN AMRO voor jou als apotheker kan betekenen en welke trends we de komende jaren in de apotheekwereld kunnen verwachten.

Dé bank voor medici. Met deze slogan profileert de ABN AMRO zich naar de gezondheidszorg en dat is met een goede reden. “Wij werken met toegewijde adviseurs die alleen zorgverleners helpen”, vertelt Rob Boelens. “Wij zijn helemaal thuis in de apothekerswereld en weten wat er speelt, waar de kansen liggen en waar de gevaren zitten.”

Rob Boelens 

Begeleiden zakelijk en privé

“Wij staan apothekers bij in hun interne beleid en helpen bij belangrijke gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een overname of het opzetten van een gezondheidscentrum”, vervolgt Rob. “We hebben veel contact met de apothekers zelf en met partijen als zorgverzekeraars, de KNMP, het ministerie en natuurlijk Mosadex. Ik ben op dit moment betrokken bij zo’n 10 tot 15 overnames, waarbij ik de apothekers begeleid in de verschillende fases van het overnameproces.”

De adviseurs van ABN AMRO begeleiden apothekers zowel zakelijk als privé. Rob: “Of het vragen zijn over de bedrijfsvoering van de apotheek, of de hypotheek van het eigen huis: de apothekers kunnen ervoor bij ons terecht.”

“Wij begeleiden de apothekers zakelijk en privé.”

Gouden driehoek

“Bij overnames nemen wij apothekers stap voor stap mee in het proces”, vertelt Rob. “Daarbij ga ik uit van wat ik de ‘gouden driehoek’ noem: bank, accountant en apotheker. Gezamenlijk bekijken die hoe de overname het beste gefinancierd kan worden.”

De adviseurs hebben een brede kennis en kunnen apothekers met veel vragen zelf bijstaan. Is de hulpvraag toch specifieker, dan is het lijntje met specialisten snel gelegd. “Wij zijn eigenlijk net huisartsen. Met de meeste vragen kunnen we je helpen, maar als de vraag specifieker is, dan verwijzen wij door.”

Positieve trends

Rob is optimistisch over de toekomst van de openbare farmacie. Hij voorziet voor de komende jaren een aantal positieve trends.

Centrale rol apotheek

Ten eerste zal de apotheker een steeds centralere rol krijgen in de wijk. “Mensen blijven langer thuis wonen en krijgen hun zorg grotendeels daar”, vertelt Rob. “De apotheek krijgt hierin een steeds grotere rol. Die ligt niet alleen in het leveren van medicijnen, maar ook in preventie en voorlichting.”

Dit vraagt wel wat van de apotheker. Rob: ”De apotheker zal zich zichtbaar moeten maken in de wijk. Mensen moeten weten dat ze bij de apotheek terecht kunnen voor vragen.”

Meer zorgvraag

Demografische ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat steeds meer mensen een beroep zullen doen op de apotheker. “Op dit moment speelt de vergrijzing al. Na de huidige vergrijsde generatie volgt een grote generatie van mensen die nu 45-65 jaar zijn. Zij worden steeds ouder, en hebben vaak nog een minder gezonde leefstijl dan de jongere generatie. Dit zal zorgen voor een groter beroep op de diensten van de apotheek.”

Van logistiek naar zorgverlening

Rob Boelens voorziet een verschuiving in de richting van logistiek naar zorgverlening. “De apotheker zal uiteindelijk weer betaald worden voor de kwaliteit van de geleverde zorg in plaats van voor het medicijn alleen. We zien al dat sommige zorgverzekeraars hiermee experimenteren. Uiteindelijk verwachten we dat het deze kant op zal gaan. Een goed advies dat leidt tot minder medicijngebruik betekent nu minder omzet voor de apotheker. In de toekomst zal men juist voor dit advies beloond worden.”

“De apotheker zal weer betaald worden voor de geleverde zorg.”

Duurzaamheid

Tenslotte is duurzaamheid ook in de apothekerswereld een onvermijdelijke trend van de toekomst. Zowel de apotheek zelf als de diensten die deze levert, zullen moeten verduurzamen.

Openbare apotheek cruciaal

ABN AMRO was de eerste bank die zich aansloot bij Het Apotheekloket. “Wij dragen de zelfstandige openbare apotheek een warm hart toe”, vertelt Rob. Wij zien deze als cruciaal voor innovatie in de zorg. De zelfstandige apotheek is onmisbaar.”
 

Wil je je apotheek verkopen? Of wil je juist een apotheek overnemen. Of wil je om wat voor reden dan ook graag in contact komen met een financieel adviseur? Het Apotheekloket brengt je in contact met de juiste mensen. Of kijk op de website voor medici van ABN AMRO.

9 november 2021