Beroepsvereniging Optima Farma is onmisbaar voor apothekersassistenten

Optima Farma is de beroepsvereniging voor apothekersassistenten. Voorzitter Trudy van Geffen vertelt over het belang van de vereniging en de zichtbaarheid van de beroepsgroep. “Apothekersassistenten hebben een belangrijke voorlichtende en signalerende rol in de zorg.”

De vereniging is er voor alle apothekersassistenten, mbo- en hbo-opgeleid. Optima Farma krijgt geen subsidie en is helemaal afhankelijk van lidmaatschapsgeld. De medewerkers zijn allemaal vrijwilligers.

De drie belangrijke speerpunten van Optima Farma zijn: kwaliteit, positioneren en profileren van de beroepsgroep.

Kwaliteit

“De kwaliteit van zorg moet hoog blijven, je bent nooit uitgeleerd”, vertelt Trudy. “Daar zetten wij ons voor in. Wij ondersteunen apothekersassistenten in opleiding en afgestudeerden in het op peil houden en verder ontwikkelen van hun professionaliteit. We zorgen dat zij zich kunnen na- en bijscholen. Verder organiseren we congressen en regio-avonden. Ook houden we op social media onze achterban op de hoogte over de ontwikkelingen in ons beroep.”

Optima Farma is mede-initiatiefnemer voor de kwaliteitsregisters voor apothekersassistenten (KA) en farmaceutisch consulenten (KvFC). Apotheekassistenten die zich hierin inschrijven, laten zo zien dat ze aan de kwaliteitseisen van hun vak voldoen.
 

"Apothekersassistenten hebben een sleutelpositie binnen de apotheek"


Positioneren

Het belang van de apothekersassistenten wordt lang niet altijd gezien. “Hun rol is heel groot”, vervolgt Trudy. “Ze doen meer dan alleen medicijnen afgeven. Voorlichting, medicatiebewaking en het begeleiden van een patiënt bij hun medicijngebruik zijn niet te onderschatten werkzaamheden van een apothekersassistent.”

Daarnaast hebben ze ook een belangrijke signalerende taak. De apotheek is laagdrempelig toegankelijk, er vinden veel patiënt/client-contacten plaats. Apothekersassistenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Ze kennen hun patiënten en komen als eerste in actie als dit nodig is, vaak nog voor een apotheker dit kan doen.

“Wij merken dat apothekers in hun opleiding vaak niet worden voorbereid op het werk in een apotheekteam. Zij weten bijvoorbeeld niet altijd welke opleiding en verantwoording een apothekersassistent heeft. Andersom weten de apothekersassistenten niet altijd wat een apotheker nu precies doet. Tegelijk kunnen ze - om een apotheek goed te laten draaien - niet zonder elkaar.”

Dit alles toont volgens Trudy aan hoe belangrijk apothekersassistenten zijn: “Als een apotheekteam geen optimale kwalitatief goede farmaceutisch zorg levert, kan een patiënt zijn vertrouwen in de zorg verliezen. Medicatieveiligheid en patiëntveiligheid kunnen in het geding komen. Apothekersassistenten hebben dus een sleutelpositie binnen de apotheek.”
 

“Wij belichten de menselijke kant in plaats van de financiële”


Profileren

Hoewel Optima Farma veel voor de beroepsgroep betekent, worden apothekersassistenten niet snel lid. Trudy: “Apothekers worden na hun afstuderen automatisch lid van de KNMP. Maar apothekersassistenten weten de weg naar hun beroepsvereniging moeilijk te vinden. We merken dat ze het belang ervan niet zien.”

Toch heeft Optima Farma zijn belang voor apothekersassistenten én voor de farmacie als geheel ruimschoots bewezen. Trudy: “Wij zitten regelmatig aan tafel bij het Ministerie van Volksgezondheid en andere partijen zoals andere beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, opleidingen, zorgverzekeraars en het NIVEL.”

“Men neemt ons als partij zeer serieus”, vervolgt Trudy. Dat is omdat wij uit de praktijk komen en de menselijke kant belichten in plaats van de financiële. Zo hebben wij aangegeven dat het medicijn foliumzuur 5 mg niet zomaar uit het basispakket kan worden gehaald, omdat dit gevaar kan opleveren. Men luisterde naar dit advies.”

Optima Farma is dus financieel afhankelijk van lidmaatschapsgelden. Trudy: “Om onze activiteiten te kunnen voortzetten, is meer geld nodig en dus meer leden. Het Apotheekloket ziet en ondersteunt het belang van Optima Farma. Daarom biedt Het Apotheekloket Optima Farma een podium om meer aandacht te krijgen.”
 

Op zoek naar een getalenteerde apothekersassistent? Het Apotheekloket brengt je in contact met de juiste professional.

3 augustus 2020