In 6 stappen openbaar apotheker worden

Je bent nog student farmacie. Maar wat wil je daarna? Ben je nog zoekende? Of weet je al dat je openbaar apotheker wilt worden? De combinatie van medisch zorgverlener en bedrijfsleider: het is een uitdagend en afwisselend beroep. Maar via welke stappen bereik je dit? En welke kwaliteiten moet je hebben? 

Wat voor mensen zijn openbare apothekers? 

Een aantal eigenschappen komen we vaak tegen bij deze beroepsgroep. Openbare apothekers werken graag in een kleine, platte organisatie en zijn honkvast: graag blijven ze voor langere tijd op dezelfde plaats in dezelfde functie. Openbare apothekers zijn echte dienstverleners, het welzijn van anderen staat voor hen centraal. Ze kunnen goed samenwerken. Routinematig werk vinden zij prettig

Hoe word je openbaar apotheker?

Om openbaar apotheker te worden moet je na je master farmacie een tweejarige vervolgopleiding doen, verzorgd door de KNMP. Tijdens de opleiding ben je apotheker in opleiding tot openbaar apotheker specialist (ApIOS). Je bereikt je droom via de volgende zes stappen:

1. Een opleidingsplek zoeken

Hier begint het allemaal mee: een apotheek waar jij het vak leert. Hier moet een erkend apothekeropleider (ApOP) werkzaam zijn. Hij of zij begeleidt jou tijdens jouw opleiding. Vacatures voor de functie ApIOS vind je in de vacaturebank van Het Apotheekloket.

2. Aanmelden

Bij de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF) kun je je aanmelden voor de opleiding. De commissie beslist over toelating. Getoetst wordt of je voldoet aan de toelatingseisen zoals gesteld in het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie en of jouw werkplek voldoet. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of een bewijs van inschrijving in het BIG-register kan aanleveren. 
Is je aanmelding goedgekeurd? Dan krijg je een uitnodiging voor de ‘kickoff-bijeenkomst’, de allereerste centrale bijeenkomst van je opleiding. 

3. Persoonlijk opleidingsplan opstellen

Met je ApOP stel je een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) op. Hierin staat welke doelen jij in je opleiding wilt behalen. Deze doelen baseer je op het landelijk opleidingsplan van de KNMP. Hierin staan het programma van de opleiding en de competenties die je als ApIOS moet ontwikkelen. 

4. Dan: de echte opleiding

Nu ga je echt aan de slag. Het grootste gedeelte van de opleiding vindt plaats in de apotheek. Je ontwikkelt je al doende tot zelfstandige professional. Dit onder toezicht van je ApOP. 
Eén tot drie dagen per maand volg je centraal onderwijs in Utrecht. Hierbij komen alle aspecten van het apothekersvak aan bod. Voor deze dagen moet je opdrachten maken. 
Je ApOP geeft je regelmatig feedback over je vorderingen. Verder houd je je ontwikkeling bij in een elektronisch portfolio. 

5. De afronding 

Na twee jaar heb je de opleiding volledig doorlopen. Of je bent geslaagd, hangt af van een aantal zaken. Heb je de centrale kennistoets goed gemaakt? Zijn de gestelde doelen behaald op alle competenties? En niet te vergeten: vindt de ApOP jou geschikt? 

De opleiding sluit je af met een feestelijke slotdag. 

6. Inschrijving in het specialistenregister

Is de opleiding met succes afgerond, dan kun je je inschrijven in het specialistenregister. Je bent nu officieel een openbaar apotheker. 

Meer informatie over de opleiding of het vak van openbaar apotheker? Neem contact op met Renée van Het Apotheekloket
 

11 mei 2020