Intervisiebijeenkomsten: meer leren dan alleen apotheker zijn

Intervisiebijeenkomsten stimuleren zelfreflectie door input van collega-apothekers. Je gaat er van omdenken, het is verfrissend en een andere manier van bezig zijn met het beroep. Je leert méér dan alleen apotheker zijn. Het is razend populair onder apothekers, zeker nu de coronacrisis veel gespreksstof met zich meebrengt. En als kers op de taart: krijg je er ook nog accreditatiepunten voor!

Intervisie in het kort

Intervisie is een georganiseerd overleg tussen gelijkgestemde collega’s om met en van elkaar te leren en het eigen functioneren te verbeteren. Een vaste groep apothekers staat stil bij ervaringen in het werk. Het is een vorm van persoonlijke ontwikkeling met het doel oplossingen te zoeken voor problemen of vragen in het dagelijks werk waardoor je uiteindelijk meer plezier krijgt in je werk. Door intervisie leer je op een andere manier naar een probleem te kijken.

Zelf op ontdekkingsreis

Deelnemers brengen om de beurt een werkgerelateerde casus in. De intervisietrainer en de andere deelnemers stellen de casusinbrenger alleen vragen. Zij mogen geen oplossingen aandragen of opdringen en geen suggestieve vragen stellen. De casusinbrenger gaat namelijk zelf ontdekken wat voor hem de oplossing is. Eigen handelen en de werkwijze in de eigen werkomgeving worden ter discussie gesteld.

Deelnemers krijgen met behulp van de vragen inzicht in hun eigen casus, maar ook het eigen professioneel handelen. Zo wordt het professioneel leervermogen gestimuleerd en gaat de casusinbrenger naar huis met concrete handvatten om het eigen handelen te verbeteren.

Het is de taak van de intervisietrainer om samen met de groep een veilige omgeving te creëren en onderling vertrouwen op te bouwen. Intervisiegroepen ontwikkelen zich daarom ook regelmatig tot hechte groepen.

Persoonlijk én praktisch

Casussen die tijdens een intervisiebijeenkomst voor apothekers behandeld worden zijn erg uiteenlopend. Persoonlijke vraagstukken als ‘Hoe verminder ik mijn eigen werkdruk en vergroot ik mijn motivatie?’ afgewisseld met praktische zaken over het toepassen van Falsified Medicine Directive (FMD) of het verbeteren van de teamspirit.

Na maanden van coronadrukte in de apotheek is de intervisiebijeenkomst een moment van reflectie. Tijd om stil te staan bij het professionele handelen en te onderzoeken of een casus een beter resultaat zou hebben gehad als de apotheker anders had gehandeld.

Driehonderd apotheken

Ook bij Service Apotheek zien ze de meerwaarde van intervisiebijeenkomsten. Het is een waardevolle aanvulling op hun scholingsaanbod. Sinds 2016 organiseert Service Apotheek geaccrediteerde intervisiebijeenkomsten mét een intervisiecoach voor hun apotheken. De inhoud is voornamelijk gericht op communicatie, organisatie en samenwerking. Zo’n driehonderd apotheken zijn momenteel actief in intervisiegroepen.

Volgens de KNMP geven actieve apothekers aan dat zij deelname aan intervisie belangrijk (43%) tot zeer belangrijk (23%) vinden.

Ben jij aangesloten bij de Service Apotheek-formule en wil jij je aanmelden voor intervisie? Stuur dan een mail naar E zorg@serviceapotheek.nl.  

Ben jij niet aangesloten bij de Service Apotheek-formule, maar wil je toch graag een bijeenkomst bijwonen? Dit is mogelijk tegen extra betaling. Ook hiervoor kun je een mail sturen naar E zorg@serviceapotheek.nl.

Sinds 2015

Intervisie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de meest aangeboden scholingsvorm voor toetsing. In 2015 is toetsing namelijk een verplicht onderdeel geworden van de herregistratie-eisen voor openbaar apotheker specialisten. Iedere openbaar apotheker specialist moet in vijf jaar minimaal tien uur deelnemen aan geaccrediteerde vormen van toetsing. Hierbij staan zelfreflectie op het eigen functioneren en externe feedback van collega’s of experts centraal. De intervisiebijeenkomsten zijn geaccrediteerd met twee accreditatiepunten. Ook StiPCO is van toepassing.

2 oktober 2020