LOA komt op voor de openbare apotheken

De sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) is een commissie binnen de KNMP die zich sterk maakt voor de positie van openbare apotheken. Taco van Witsen, apotheker in Amsterdam-Zuid, is sinds kort lid van deze commissie. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is dat zijn beroepsgroep vertegenwoordigd is binnen de algemene beroepsvereniging.

Belangen behartigen

“De positie van de openbare apotheken binnen de gezondheidszorg is heel belangrijk. Ik wilde niet langs de kant staan maar echt actief iets doen voor onze beroepsgroep”, vertelt Taco van Witsen. Sinds kort is hij daarom lid van de LOA.

“Wij zijn er om de belangen te behartigen van openbaar apothekers. De LOA is er echt speciaal voor deze tak van de farmacie”, vertelt Van Witsen. “Wij brengen advies uit aan het hoofdbestuur van de KNMP over zaken die onze beroepsgroep aangaan.”

Gezonde bedrijfsvoering

De LOA richt zich op de bedrijfsbelangen van het openbaar apothekerschap.

Een belangrijke zaak waar de commissie zich mee bezighoudt, zijn de financiën. Van Witsen: “Wij maken ons er sterk voor dat er voldoende geld gaat naar de openbare apotheken. We moeten ervoor waken dat onze tak niet aan het kortste eind trekt.”
 

"Om kwaliteit te waarborgen is geld nodig"


De kosten van de zorg zijn hoog, de druk neemt toe vanwege de vergrijzing. Van Witsen: “Als openbaar apotheker heb je een grote meerwaarde voor de patiënt. Je moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Om die kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, is voldoende geld nodig. Het is vreemd als je als zorgverlener uit eigen zak moet bijbetalen om goede zorg te leveren. Dit gebeurt nu soms wel. Daarom maken wij ons in deze commissie sterk voor de financiële positie van de beroepsgroep.”

Randvoorwaarden zorg

Van Witsen: “Om als apotheek goed te kunnen draaien en kwaliteit te kunnen leveren, moet aan bepaalde randvoorwaarden voldaan zijn. Goede ICT is hiervan een voorbeeld. Dit voorkomt extra administratieve lasten, die er nu helaas nog te veel zijn. Dit neemt te veel tijd en energie in die ten koste gaat van de zorg. Ook dit is één van aandachtgebieden van onze commissie.”

Openbare apotheek binnen het geheel

“Wij willen als openbare apotheek goed verankerd zijn in onze buurt”, vertelt Van Witsen. “Als openbaar apotheker wil je je positie in de regio verstevigen. Maar al sta je lokaal nog zo sterk; je staat als apotheek niet op jezelf, je maakt deel uit van een groter geheel. Binnen dat geheel de positie van de openbare apotheek waarborgen, daar maakt onze commissie zich sterk voor.”

Heb je vragen over het openbaar apothekerschap? Je kunt altijd contact opnemen met Het Apotheekloket. Wij ondersteunen je en brengen je in contact met de juiste professionals.

21 juli 2020