SARA-onderzoek draagt bij aan de toekomst van de openbare apotheek

SARA is een zorgprogramma van Service Apotheek voor astma- en COPD-patiënten. Patiënten krijgen online advies over inhalatietechnieken, medicatie en bijwerkingen. In 2017 gestart en drie jaar later een kanshebber voor in elke openbare apotheek. Hoe helpen deze zorgprogramma’s bij goed medicatiegebruik? En hoe staat het met de ontwikkeling van SARA?

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is Service Apotheek een wetenschappelijk onderzoek gestart. Het LUMC fungeert hier als externe partij om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Uit dit onderzoek moet blijken of SARA bijdraagt aan beter medicijngebruik, gemeten aan het verminderen van longaanvallen.

Service Apotheek is voortdurend bezig met wetenschappelijk onderzoek. Patiënten aansporen hun medicatie beter te gaan gebruiken: dat is hun beweeggrond. Zo is ook de DREAMeR-studie een initiatief van Service Apotheken. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan de aanpassing van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie.

Wel of geen toegang tot SARA

Het onderzoek van het LUMC duurt naar schatting twee jaar. Er worden verschillende aspecten gemeten. Belangrijke onderdelen zijn het aantal longaanvallen bij een patiënt mét toegang tot SARA en een patiënt zonder toegang, of een patiënt in de apotheek al een inhalatie-instructie heeft gehad en de vergelijking tussen openbare apotheken die SARA aanbieden en openbare apotheken die dit niet doen.

Digitaal programma met persoonlijk aspect

Service Apotheek deelt hun informatie met de onderzoekers van het LUMC. Als de patiënt problemen ervaart schakelt SARA de apotheek in. Hierdoor kan de apotheek de patiënt beter volgen en is er meer informatie voor het volgende contactmoment. Via een vragenlijst krijgt de patiënt vragen over inhalator- en medicijngebruik en bijwerkingen en kan de patiënt zorgen en verwachtingen bespreekbaar maken. Dat maakt SARA uniek: de combinatie van digitale ondersteuning en persoonlijk contact in de openbare apotheek.

Maatwerk is de toekomst

De toekomst van de openbare apotheek ligt bij het aanbieden van maatwerk aan patiënten. SARA helpt hierbij. Sommige patiënten inhaleren na twee inhalatie-instructies al correct, terwijl andere patiënten misschien wel vier instructies nodig hebben. Wel blijft controle en herhaling nodig.

Niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig om hetzelfde doel te bereiken. Een zorgprogramma als SARA is daarom voor zowel de patiënt als de openbaar apotheker een voordeel. De patiënt kan regelmatig zelf inhalatie-instructies terugkijken, maar de jaarlijkse controle in de openbare apotheek blijft belangrijk. Goed geneesmiddelengebruik dat aansluit op persoonlijke doelen, dat is waar de farmaceutische zorg naartoe gaat.

Wil jij meer informatie over SARA? Neem dan contact op met de zorgafdeling van Service Apotheek via zorg@serviceapotheek.nl of download de informatiefolder. 

28 augustus 2020