Maak kennis met het TOP-programma 2.0

Het doorontwikkelde TOP-programma 2.0 is klaar voor de start. Alle AIOSsen werkzaam bij een Mosadex-apotheek zijn welkom. Zij sluiten aan bij verschillende onderdelen uit het programma. Zo voorkomen we een kenniskloof tussen de nieuwe generatie apothekers.

Wat is er nieuw?

De naam van het TOP-programma: ‘Talent Ontwikkel Programma’ wordt veranderd in ‘Toekomst Ontwikkel Programma’. Omdat het om een doorontwikkeling gaat, noemen we dit voortaan TOP-programma 2.0.

Wat houdt dit in?

De AIOS volgt de volgende onderdelen van het volledige programma:

  • Kick-off met etentje.
  • Bijeenkomst over regionale samenwerking.
  • Vier colleges: bedrijfsvoering, apotheekovername, juridische zaken en contractering.
  • Bedrijfsbezoeken.
  • Begeleiding bij het onderzoekstraject op aanvraag.
  • Ondersteuning bij het vinden van een koppel-apotheek.
  • In overleg met apothekeropleider: vier uur vrijstelling voor deelname aan TOP-activiteiten.

Kleine lettertjes

Deelname is gratis. Wel tekent de AIOS een overeenkomst met Mosadex en krijgt na afloop een certificaat. Alleen het volgen van de colleges is verplicht. Uiteraard zorgen we voor een centrale locatie in het land. Het is belangrijk dat de apothekeropleider akkoord geeft om aan alle onderdelen deel te nemen.

Ambassadeur

Bij deelname wordt de AIOS automatisch ambassadeur van Het Apotheekloket. Zie dit als een wederzijdse samenwerking. De jonge apotheker werkt mee aan bijvoorbeeld een interview, maar kan rekenen op extra begeleiding en ondersteuning tijdens zijn of haar loopbaan.

> Ben je AIOS en wil je deelnemen?

Maak je interesse kenbaar door te mailen naar info@hetapotheekloket.nl. We ontvangen graag je voor- en achternaam, apotheeknaam en persoonlijke contactgegevens. Het Apotheekloket neemt zo snel mogelijk contact op met alle ins en outs.

> Ben je apothekeropleider?

Informeer jouw AIOS over deze doorontwikkeling. Zo kun je hem of haar iets extra's bieden tijdens de specialisatie. 

Vragen? Mail naar info@hetapotheekloket.nl.

18 januari 2023