VJA: TOP-programma komt tegemoet aan wensen van jonge ambitieuze apothekers

Jonge apothekers hebben behoefte aan verdieping in hun specialisatie. Daarom heeft Service Apotheek het Talent Opleidingsprogramma (TOP) ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de reguliere opleiding tot openbaar apotheker specialist. Linda van den Goor is ApIOS (apotheker in opleiding tot openbaar apotheker specialist) in Kortenhoef en bestuurslid specialisme van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). Zij licht toe wat het TOP-programma volgens de VJA toevoegt.

Wie het TOP-programma volgt, verdiept zich in vijf onderwerpen:

  1. Wetenschappelijk onderzoek.
  2. Samenwerking met andere zorgverleners.
  3. Netwerkvorming met andere jonge apothekers.
  4. Zelfstandig ondernemerschap.
  5. Mosadex als organisatie en partner van openbaar apothekers.

Als je het TOP-programma volgt, werk je in twee openbare apotheken, waar je vaste opleiders hebt.

VJA is enthousiast

“De VJA is blij dat het programma tegemoetkomt aan de behoefte van jonge ambitieuze ApIOSsen”, zegt Linda. “Zij willen zich naast de reguliere vervolgopleiding verdiepen in onder andere het ondernemerschap en de samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines. Dit vind je terug binnen het TOP-programma.”

Belang vaste opleider

“Zo’n 90% van de specialisatie vindt plaats in de opleidingsapotheek. Daarom is de kwaliteit van de opleidingsapotheek met een vaste opleider zo belangrijk”, zegt Linda. “Door met vaste opleiders te werken kun je de specialisatie meer integreren in de dagelijkse praktijk.”
 

“Met een vaste opleider kun je de specialisatie meer integreren in de dagelijkse praktijk”


Brede ontwikkeling

Linda moedigt het werken in twee apotheken aan. “Er is veel verschil in opleidingsplekken. Zo staat de ene openbare apotheek op zichzelf en maakt de andere deel uit van een gezondheidscentrum. Dit vereist verschillende manieren van werken. Als je op meerdere plekken wordt opgeleid, verbreed je je blik. Je zorgt dat je jezelf breed ontwikkelt tot openbaar apotheker specialist.”

Belang samenwerking en praktijkonderzoek

Het TOP-programma speelt in op de zorg zoals die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zorgbehoevenden blijven langer thuis wonen, dus vindt de zorg plaats in de wijk. Linda: “Samenwerking is voor openbaar apothekers belangrijker dan ooit. Niet alleen met huisartsen of andere specialisten, maar ook met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen of de Praktijkondersteuner Huisarts (POH).”
 

“Samenwerking is voor openbaar apothekers belangrijker dan ooit”


Het TOP-programma biedt ruimte voor praktijkonderzoek. “Als openbaar apothekers willen we onze meerwaarde aantonen aan partijen zoals VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) of zorgverzekeraars. We moeten dit wetenschappelijk onderbouwen. Dit kan variëren van een kleinschalig praktijkonderzoek tot een promotieonderzoek. Het is mooi dat het TOP-programma hier ruimte voor biedt.”

Maak jezelf als apotheker zichtbaar

“Om méér waardering en erkenning voor ons vakgebied te krijgen, moeten we ons zichtbaar maken binnen het huidige zorglandschap”, stelt Linda. “Dat is één van de speerpunten van de VJA die we terug zien in het TOP-programma. Een uitgelezen kans voor de jonge ambitieuze openbaar apotheker van de toekomst!”
 

Maakt het TOP-programma je enthousiast? Er zijn nog opleidingsplekken beschikbaar.

22 oktober 2020