Een frisse wind door de apotheek

De kracht van samen? Die zie je bij Service Apotheek Molukken en Service Apotheek Sumatra dubbel terug. Beherend apothekers Annelies Rijksen en Kamjar Elmi zijn een duo in hun apotheek én begeleiden allebei aiossen die meedoen aan het TOP-programma.

“Het is fijn dat je kunt sparren. Bij ons zijn de lijnen kort. Dat geeft veel ruimte aan apothekers in opleiding, ze zien zo alle facetten voorbijkomen waar ze zich via het TOP-programma in specialiseren.” Annelies en Kamjar leggen enthousiast uit wat het begeleiden van ‘Toppers’ – zoals we cursisten uit het programma in de wandelgangen noemen – hen brengt.

TOP-programma: een specialisatie

Het Toekomst Opleidingsprogramma (TOP) is een specialisatie en bereidt apothekers in opleiding voor op het ondernemerschap van een zelfstandige apotheek. De studenten worden gekoppeld aan een praktijkopleider. Kamjar: “Als openbaar apotheker heb je heel veel vakinhoudelijke kennis, maar dat wil niet automatisch zeggen dat je weet hoe je een apotheek moet runnen. Het TOP-programma zorgt dat jonge apothekers dit meekrijgen. Ik vind het erg mooi om daaraan bij te dragen.”

 

Een andere blik in jouw apotheek

Apotheek Molukken is sinds 1,5 jaar een Service Apotheek. Al snel besloten Annelies en Kamjar apothekers in opleiding te begeleiden. “Apothekers die het TOP-programma willen volgen, dat zijn nieuwsgierige mensen. Zij willen meer dan inhoudelijk met hun vak bezig zijn. Ze zijn ondernemend en ze stellen vragen als: ‘Waarom doe je dit zo?’ en ‘Waarom niet op die manier?’ Dat is erg leuk en verfrissend. Ruimte geven aan een andere blik in de apotheek, dat zet je aan het denken.”

 

Toekomst openbaar apotheker waarborgen

“Naast die andere blik, kun je als apotheker ook een stukje van jezelf kwijt bij de aios die je begeleidt”, vult Annelies aan. “In de openbare farmacie zie je veel gebeuren en ontwikkelen. Je kunt toekijken, afwachten en denken hoe het anders moet. Maar soms moet je zelf dingen ondernemen. Door een aios te begeleiden, waarborg je in mijn ogen een stukje de toekomst van de openbaar apotheker. Daarnaast is het gewoon heel leuk om afstuderende apothekers enthousiast te maken voor de openbare farmacie en hen jouw kennis mee te geven. Ik krijg er energie van, juist om ook het ondernemerschap over te kunnen brengen.”

 

TOP-programma 2.0

Voor jonge apothekers biedt Het Apotheekloket samen met Service Apotheek het Toekomst Opleidingsprogramma (TOP) aan. Dit programma is een aanvulling op de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist vanuit KNMP. Zou jij net als Annelies en Kamjar ook jouw kennis willen overdragen? Of wil je als jonge apotheker zelf het TOP-programma volgen? 

11 januari 2024