Stichting Zorgmakelaar Farmaceutische Contractering

Bedrijfsadviseur

De missie van ZFC is innovatieve en flexibele zorgcontractering voor en door apothekers.

ZFC zet sterk in op onderscheidend vermogen, legt de nadruk op kwaliteit van zorg en streeft naar innovatiekracht voor de toekomst. Wij proberen een compacte groep kwaliteitsapotheken te vertegenwoordigen waarbij we de omvang van de groep zo groot houden dat we een relevante gesprekspartner zijn voor verzekeraars, maar zo klein dat we waar nodig makkelijk van koers kunnen veranderen om ons aan de toekomst aan te kunnen passen. We streven naar concurrerende tarieven die genoeg ruimte voor ondernemerschap en innovatie openlaten. Gezien de beperkte omvang durven verzekeraars makkelijker nieuwe initiatieven bij ZFC te starten en kunnen we koploper zijn in de farmaciemarkt. ZFC hoopt hiermee zowel zekerheid te bieden als mogelijkheden te scheppen voor haar deelnemers.

Eigen kostenbasis

ZFC onderscheidt zich ten opzichte van andere inkoopcollectieven ook door haar eigen kostenbasis laag te houden. ZFC is van mening dat zij dienend is aan de zorgorganisatie en dat iedere besparing bij ZFC winst is voor de deelnemende apotheken. Zo kunnen wij onze volledige dienstverlening momenteel al voor 2.000 euro per jaar aanbieden.

Daarnaast onderscheidt ZFC zich sterk ten opzichte van alternatieve inkoopcollectieven door haar onafhankelijkheid van keten of groothandel. Het is voor elke Nederlandse openbare apotheek mogelijk om zich aan te melden en contractering via ZFC te laten lopen.

Innovatieve en flexibele zorgcontractering voor en door apothekers

Meer informatie? Kijk op szfc.nl

Stichting Zorgmakelaar Farmaceutische Contractering

Contact

Riet Huigens
info@szfc.nl
+31 6 36 54 38 17

Diensten van Stichting Zorgmakelaar Farmaceutische Contractering
  • Bedrijfsadviseur