Een apotheker die aan preventie doet? Jazeker!

De gezondheidszorg in Nederland verandert door meer aandacht voor preventie en levensstijl. Hoe zit dat in apothekersland? Wat kunnen apothekers doen op dat vlak? Volgens Marleen Jansen, Sectormanager Gezondheidszorg bij de Rabobank, hebben zij door hun toegankelijkheid, netwerk en kennis een belangrijke rol.

Marleen Jansen houdt zich als Sectormanager Gezondheidszorg bezig met de medische vrije beroepen, waaronder apothekers. “Ik deel kennis door bijvoorbeeld lezingen, heb contact met de beroepsorganisaties, maar ook met ondernemers met innovatieve plannen voor bijvoorbeeld preventie, nieuwe samenwerking of digitalisering. Als Rabobank kijken we ook vooruit en willen bijdragen aan de verandering van de gezondheidszorg. Daarin is preventie naast digitalisering en duurzaamheid een belangrijke pijler.”


Renée Saes, Marleen Jansen en Mariska Pesser op de Avond van de Ondernemer (VJA).

Meer aandacht preventie en levensstijl

“De grootste uitdaging zijn de zorgkosten die steeds verder toenemen”, vertelt Marleen. “Gelukkig is er wel meer aandacht voor preventie en leefstijl binnen de gezondheidszorg.  Zo is vijf jaar geleden de Vereniging Arts en Leefstijl opgericht. Deze vereniging heeft twee handleidingen ontwikkeld voor de afbouw van medicatie voor diabetes type 2 en hoge bloeddruk.”

Preventie is meer dan voorkomen van ziekte

Ook onder apothekers leeft dit thema. Marleen: “Apothekers Ellen Willemsen en Anne-Margreeth Krijger hebben binnen Arts en Leefstijl een afdeling leefstijl apotheek opgericht, waarvan inmiddels 75 apothekers lid zijn. Voor apothekers en huisartsen is het medisch-farmaceutisch overleg (FTO) een manier om samen te werken, waarbij de focus ligt op een passend gebruik van medicatie. Leefstijl bestaat uit de thema’s roken, alcohol, voeding, bewegen, slapen en zingeving. Een passend medicatiegebruik heeft grote invloed op deze thema’s en zie ik dus ook als onderdeel van preventie.”

Rol apotheek

Ook in de apotheek mag er wat Marleen betreft veel aandacht voor preventie en levensstijl zijn. “De apotheek is een laagdrempelige plek voor mensen om naartoe te gaan. Het zou mooi zijn als mensen daar hun bloeddruk, gewicht en zuurstofgehalte zouden kunnen meten. En bijvoorbeeld tips krijgen om beter te slapen en te ontspannen in een persoonlijk gesprek. Want medicatie heeft een grote invloed op hoe je je lichamelijk en mentaal voelt. Ook werken steeds meer apothekers mee aan valpreventie door het doen van een valrisicocheck bij bepaalde medicatie. Zo dragen ze bij aan het verminderen van valongevallen, de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen.”

“Steeds meer apothekers werken mee aan valpreventie door signalering.”

Geen structurele vergoeding

Marleen gaat verder: “Iedereen is het erover eens dat preventie belangrijk is, maar toch zie je dat maar twee tot drie procent van de zorguitgaven daarnaar toegaat. Er is geen structurele vergoeding op dit vlak. Het is nu dus afhankelijk van het idealisme van de zorgverlener. Dat zou anders moeten. Een huisarts kan eventueel een dubbel consult inplannen, maar een apotheker krijgt geen vergoeding bij een medicijncheck bij leefstijladvies.”

Financiële ondersteuning

De Rabobank deelt graag goede voorbeelden van verandering in de gezondheidszorg, zoals de activiteiten van De Jonge Apotheker of Arts en Leefstijl voor medicatie-afbouw. Om deze verandering te stimuleren biedt de Rabobank een innovatielening aan. Deze lening heeft een achtergesteld karakter, waardoor de aanvrager de lening niet hoeft terug te betalen als het plan niet slaagt. Marleen: “Wij zien steeds meer zorgondernemers met goede ideeën voor vitaliteit, preventie en gezondere leefstijl. Het leeft echt.”

Zaadje is geplant

Wat Marleen betreft gaan apothekers in de toekomst standaard samen werken met de eerstelijnszorg en met het sociaal domein, zoals maatschappelijk werk. “Je kunt dan samen kijken wat een stad of wijk nodig heeft om gezond te worden. En de bekostiging daarop laten aansluiten, bijvoorbeeld via populatiebekostiging. Want mensen willen wel gezond leven, maar hoe? We hebben iedereen nodig om dit voor elkaar te krijgen, zowel binnen als buiten de zorg. Dus ook apothekers. Ze hebben een schat aan ervaring en kennis en hebben het vertrouwen van patiënten. Het zaadje is in ieder geval al geplant.”
 

Heb jij een goed idee voor jouw apotheek op het gebied van preventie en/of levensstijl? Kijk op de Rabobank Innovatie Lening of neem contact op met Marleen Jansen over de ontwikkelingen in de apothekersmarkt. Wil je meer weten over haar visie op dit thema? Lees dan het artikel Leefstijladvisering in de praktijk: wie betaalt de rekening?.

17 november 2021