Opleiden doe je niet (in) één keer

Als Apotheker Opleider (ApOP) leid je apothekers in opleiding tot openbaar apotheker specialist (AIOSsen) op. Door het vaker te doen, word je een betere opleider. Dit is in het voordeel van de jonge apothekers en de openbare farmacie. Maar anderen opleiden is ook verrijkend voor jezelf. Mariëlla de Rooij-Duran, openbaar apotheker én ApOP binnen het Talent Opleidingsprogramma (TOP), vertelt.

Om AIOSsen op te mogen leiden, moet je minimaal drie jaar geregistreerd zijn als openbaar apotheker specialist. Ook moet je alle competenties behalen die tijdens de opleiding tot ApOP aan bod komen. Hierna word je officieel erkend. “Naast de tweedaagse opleiding heb ik ook nog opfriscursussen gedaan. Dat is nodig, want de specialisatie is voortdurend in ontwikkeling”, vertelt Mariëlla.

Belangrijke factor

Binnen het TOP-programma wordt gewerkt met zeer ervaren openbaar apothekers. Ze zijn enthousiast over het vak en kijken vanuit hun eigen kracht naar de toekomst van het openbaar apothekersschap. Volgens Mariëlla een belangrijke factor tijdens het specialisme: “Alle vaste opleidingsplaatsen zijn kwalitatief goede apotheken met een klanttevredenheid boven het landelijk gemiddelde. De AIOS wordt op hoog niveau opgeleid.” Hier lees je meer over hoe de opleiding nu is ten opzichte van vroeger.
 

“Als opleider coach je de ApIOS om zijn unieke talent te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past”
 

Begeleiding op maat

Hoe ze het niveau hoog houden? Door vaker op te leiden! Daarom werkt het TOP-programma met twee verschillende vaste opleiders. Ook Mariëlla ziet hier de meerwaarde van in. “Hoe meer je het doet, hoe beter je hen op maat kunt begeleiden. Als opleider coach je de AIOS om zijn unieke talent te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past.”

De studiebelasting speelt hier ook een rol in. Mariëlla: “Door mijn ervaring ben ik beter op de hoogte van wanneer de piekmomenten zijn voor de AIOS. Dan weet je dat ze wellicht extra ondersteuning nodig hebben.” Tijdens het TOP-programma wordt samen met AIOSsen gekeken naar hoe je opdrachten efficiënt afrond. Op deze manier weet je wel wat je moet leren, maar kijk je ook hoe je dit het beste kunt bereiken.

De goede ApOP

Die openheid voor de kennis en inzichten van AIOSsen hoort volgens Mariëlla bij een goede ApOP. “Als je mensen opleidt, moet je niet vastgeroest zijn. Je moet openstaan voor de ander en voor vernieuwing.” Ook communicatieve vaardigheden zijn belangrijk: “Je moet feedback kunnen geven, maar deze ook kunnen ontvangen.”

Mariëlla heeft veel geleerd in haar jaren als opleider. “Door met zo veel verschillende mensen samen te werken, heb ik geleerd om mijn eigen perspectief te relativeren. Wat voor mij vanzelfsprekend is, is dat niet voor de ander.”
 

“Jonge apothekers brengen verfrissing met zich mee, voor de hele apotheek. Ze houden ons scherp.”
 

Opleiden werkt twee kanten op

Begeleiden van jonge apothekers verrijkt de apotheker en het apotheekteam. “Ik leer ze dingen die bij het specialisme van openbaar apotheker horen. Maar het werkt twee kanten op. Ik leer ook dingen van hen. Zij nemen uit hun studie kennis mee die ik nooit heb geleerd. Het vak is immers voortdurend in ontwikkeling. Jonge apothekers brengen verfrissing met zich mee, voor de hele apotheek. Ze houden ons scherp.”

 

Ben je opleider en heb je een vacature voor een AIOS? Plaats deze dan op Het Apotheekloket. Wij brengen je in contact met het juiste talent.

Wil je jouw specialisatie volgen bij een bedreven opleider? Solliciteer dan voor het TOP-programma.

25 november 2020