Wat is de openbare farmacie nou precies?

Je kent het wel. Je hebt stekende hoofdpijn en maakt een afspraak bij de huisarts. Na de afspraak rijd je door naar de apotheek. Je trekt een nummertje en nog geen kwartier later sta je alweer buiten met jouw medicijnen. Goed geregeld als je er zo over nadenkt, toch? Maar wanneer jij in de apotheek wacht, gebeuren er veel dingen achter de schermen. Wat de openbare farmacie precies inhoudt? Dat leggen we je uit in dit artikel.

Toegenomen zorgvraag

We gaan even terug naar twintig jaar geleden. De rol van de openbare apotheker is door de jaren heen erg veranderd. In 2002 was de apotheker iemand die vooral bezig was met het bereiden van medicatie en het uitgeven daarvan. Anno 2022 heeft de apotheker meer taken gekregen met bredere functies, omdat de zorgvraag is gegroeid. En dat is niet gek, want in Europa is Nederland koploper in het zo snel mogelijk ontslaan van patiënten uit het ziekenhuis. Hierdoor zijn patiënten die thuis revalideren vaak afhankelijk van de thuiszorg en de apotheek.

Het apotheekteam

De openbare apotheek bevindt zich in de eerstelijnszorg en bestaat uit verschillende werknemers met allemaal een eigen taak. Eén van deze werknemers is de apothekersassistent(e). Hij of zij staat achter de balie en geeft informatie over medicijngebruik aan patiënten. Ze checken het binnengekomen recept op volledigheid en geldigheid. Daarna wordt het recept toegevoegd aan het medicatiedossier. De apothekersassistent(e) kan terugvallen op de apotheker die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Het medicatiedossier

Wat staat er nou precies in een medicatiedossier? Het is belangrijk dat het apotheekteam een overzicht heeft van alle medicijnen die een patiënt gebruikt. Deze zijn terug te vinden in het medicatiedossier. Sommige medicijnen gaan elkaars werking tegen, werken niet goed of versterken elkaar juist. Dit noemen we een wisselwerking. Om dit te voorkomen, controleert de apotheker of een medicijn geschikt is voor de patiënt. In het medicatiedossier ziet hij de intoleranties, contra-indicaties (een reden om een medicijn niet voor te schrijven, zoals een nierfunctiestoornis) of allergieën van een patiënt. 

De apotheek heeft geen zicht op andere zorgverleners van een patiënt. Alleen de huisarts is in de meeste gevallen bekend. Die schrijft namelijk het recept voor dat bij de apotheek binnenkomt. En huidige gezondheidsproblemen van een patiënt? Die weet de apotheker ook niet. Was het maar waar dat de apotheker alles wist...

Taken van de apotheker

Nadat het medicatiedossier compleet is, gaat de apotheker aan de slag. De apotheker herkent afwijkingen in het voorgeschreven recept en handelt deze af. De huisarts en de apotheker zijn samen verantwoordelijk voor het afstemmen van de juiste dosis. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor het signaleren van bijwerkingen en het maken van kostenbewuste beslissingen bij de apotheker. Aan het einde van de werkdag checkt de apotheker alle recepten nog een keer op fouten. Last but not least: de apotheker zorgt dat binnen de apotheek hoge kwaliteit wordt gewaarborgd en dat er goed resultaat wordt geleverd.

Zelfbereiding

Wanneer er teveel bijwerkingen optreden tijdens de behandeling of wanneer geen effectief resultaat wordt behaald, kan de apotheker ervoor kiezen om zelf een medicijn te bereiden of een bestaand medicijn aan te passen. Dit wordt tegenwoordig nog maar kleinschalig gedaan en alleen als er vraag naar is.

Apotheker ziet geen patiënten (of toch wel?)

Men gaat sneller naar de huisarts voor kleine kwaaltjes, dan naar de apotheek. Het is echter zo dat de apotheek hier ook in kan adviseren. Bijvoorbeeld tijdens een inloopspreekuur, of op een willekeurige dinsdagmiddag. De stereotypering dat de apotheker geen patiënten ziet, is bij deze dan ook ontkracht.


Twijfel je of de openbare farmacie bij jou past? Farmaciestudent Anniek vertelt jou waarom een bijbaan in de apotheek dan handig kan zijn.  

3 maart 2022