Optima Farma

Vereniging

Wij zijn Optima Farma, de beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, farmaceutisch managers en farmakundigen (AA).

Optima Farma is de beroepsvereniging van en voor apothekersassistenten en staat voor het profileren en positioneren van apothekersassistenten in de keten van zorg. Daarnaast zet Optima Farma zich in om de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening in Nederland hoog te houden.

Het profileren en positioneren doen wij door middel van deelname aan diverse farmaceutisch brede overleggen, met onder andere het ministerie van VWS, stakeholders, opleidingen mbo en hbo, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Zo brengen we het belangrijke werk van het apotheekteam onder de aandacht. Om de kwaliteit van de farmaceutische zorg te waarborgen, denkt Optima Farma mee over het opleiden, bij- en nascholingaanbod, kwaliteitsregistratie en de Wet BIG artikel 34.

Daarnaast houden we apothekersassistenten op de hoogte door middel van onze website, social media, het organiseren van regiobijeenkomsten en congressen.

In het kort, Optima Farma zet in op:

  • Kwaliteit van de beroepsgroep.
  • Instroom, niveau en nieuwe collega’s.
  • Verminderen van de werkdruk welke door wet- en regelgeving ervaren wordt. Uitleg preferentiebeleid, medicijntekorten, MN, geen uniformiteit per verzekeraar, enzovoort dienen niet aan de balie plaats te vinden. Farmaceutisch inhoudelijke patiëntenbegeleiding wel.

Optima Farma staat voor kwaliteit van farmaceutische zorg

Meer informatie? Kijk op optimafarma.nl                                      

Optima Farma

Contact

Trudy van Geffen
t.vangeffen@optimafarma.nl
+31 6 57 96 72 13

Diensten van Optima Farma
  • Vereniging