Vereniging van Jonge Apothekers

Vereniging

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich sterk voor de belangen van de beginnende apotheker.

De VJA ondersteunt apothekers tijdens de belangrijke eerste carrièrejaren. Zo organiseren we nascholingen en bevorderen we contact tussen de leden en onderlinge netwerkvorming. Daarnaast zet de VJA zich in voor de collectieve belangen van jonge apothekers, onder meer door onze stem te laten horen bij stakeholders als het ministerie van VWS, verzekeraars en patiëntenverenigingen. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en de CAO voor apothekers in loondienst. Als Vereniging van Jonge Apothekers hebben we onze blik continu gericht op professionalisering van het vak, nu en in de toekomst.

Wij gaan voor een duurzame toekomst van het apothekersvak voor de jonge apotheker

Meer informatie? Kijk op vja.nu 

Vereniging van Jonge Apothekers

Contact

Vereniging van Jonge Apothekers
info@vja.nu

Diensten van Vereniging van Jonge Apothekers
  • Vereniging